Seloste

TIETOSUOJA
Seura ylläpitää jäsenrekisteriä. Seura nimeää jäsenrekisterin ylläpitoa varten henkilön
keskuudestaan. Henkilötiedot ovat jäsenrekisteriä ja laskutusta, sekä muita seuran asioiden
hoitamista varten. Seuralla on oikeus luovuttaa jäsentietoja eteenpäin johtokunnan päätöksellä
metsästäjäliitolle ja yhteistyökumppaneille. Kuulumalla seuraan jäsen hyväksyy tietojensa
käsittelyn ja tallentamisen.